YOMI

We durven elkaar fysiek niet meer raken. Een schouderklopje wordt al snel eng geïnterpreteerd. De speelse, vaak intense fysieke intereacties, die we als kind hadden en die zo'n deugd deden, worden verdrongen of herleid tot een schuchter spel tussen partners. Een spontane interactie tussen vrienden, zorgt voor emotionele verwarring.

Jammer toch?

Het staat vooral in schril contrast met de online intimiteit, waarbij we ons wel volledig bloot durven geven.

Yomi wil hiermee aan de slag gaan.

De visie is simpel: start to roll. Ga het woordeloze gesprek niet uit de weg. De fysieke interactie op de mat, zal je zowel lichamelijk als mentaal uitdagen. Het zal je meer inzicht geven in je eigen lichaam en indirect ook veerkrachtiger en weerbaarder maken. De ene noemt het speltherapie voor volwassenen, de ander een meer intense vorm van contact-improvisatie. Sportievelingen zien dan weer een link naar grappling. Allemaal hebben ze gelijk.

Worstelen is misschien wel het meest gebruikte woord in teksten over groei, hulp, opvoeding en begeleiding. We worstelen allemaal wel ergens mee. Yomi brengt deze virtuele struggle naar de realiteit.

Geen zweverige toestanden, maar een pittige ontmoeting met jouw Yomi-begeleider op de mat. Respectvol én vol overgave. Onze begeleiders zijn getraind om met jou te rollen en beschikken over voldoende fysieke empathie om jouw grenzen en limieten in te schatten. Je zal snel merken dat het een spel van geven en nemen is, waarbij de verhouding begeleider-deelnemer, voortdurend in vraag wordt gesteld.

Let's roll!

#yomi #physical #mental #communication #nonverbal #bodylanguage #starttoroll #intimacy #impulse #stoeien #comfortzone #bounderies #empowerment #gender #respect #safe #starttoroll

De aparte maar zeer natuurlijke benadering van Yomi, zorgt voor een aantal nuttige toepassingen binnen jeugdzorg, opvoeding en hulpverlening.

Enkele mogelijke toepassingen

::: Diverse problematieken:

Trust issues
Sociale vaardigheden
Assertiviteit & Eigenwaarde
Weerbaarheid
ADHD
Burn out / Bore out
Anger management
Geweldproblematiek
Slachtoffers sexueel geweld/misbruik
Impulsbeheersing
Autoriteit issues
Relatie & intimiteit

::: Opvoeding & Jeugdzorg

Grenzen stellen, aftasten en bewaken
Body awareness
Rollenpatronen
Connectie tussen ouder en kind / begeleider en cliënt
Intimiteit en lichamelijkheid als verbinding

::: Hefboom/accelerator voor betere prestaties:

Topsporters
Performing artists (danser, acteur, …)
Managers
Eigentijdse man/vrouw.