Rollen -  Weerbaarheid & Veerkracht Play dynamics - NXTGEN SKILLS Body awareness & empowerment Ervaringsgericht leren - Experimenteel Tactiel Spelen - Relationele vaardigheden - Jeugd{welzijns}werk

Wat we doen

YOMI versterkt & verbindt jongeren en hun (context) begeleiders;

YOMI verenigt & begeleidt jeugd{welzijns}initiatieven en jeugdwerkers, begeleiders, leerkrachten, ..;

YOMI denkt na over de kansen, uitdagingen en valkuilen van tactiel spelen, faciliteren en begrijpen;
YOMI integreert speeldynamieken, ervaringsgericht en relationeel leren & soft skills;
YOMI ontwikkelt activiteiten, vorming-, intervisietrajecten en coaching op maat.

PLAY is our rebellion EXPERIENCE is key GROWTH is essential