Tactiele dynamieken, als stepping stone voor meer burgerschap, identiteit, weerbaarheid en veerkracht. Soft skill programma's, voor groepen en individuen, binnen een ervaringsgerichte context.

#weareyomi

PLAY is our rebellion EXPERIENCE is key GROWTH is essential