My forbidden struggle // Artiestenwelzijn

Doelgroep: (semi-) professionele kunstenaars (18+) uit de podiumkunsten, beeldende & AV kunsten, muziek, architectuur, fashion, design;
Methode: 1op1 matsessie met kleine reflecties;
Begeleider:
Mike (Yomi founder en +10 jaar ervaring als artist manager)
Tarief: €240,00 (4x120min)


My forbidden Struggle wordt begeleid door Mike, die jaren actief was in allerlei cultuur- en kunst omgevingen. Als ervaren artist manager & procesbegeleider, kwam hij tot de vaststelling dat de begeleiding van de individuele kunstenaar (nu nog steeds) al te vaak gestoeld is op commerciële belangen en dat de overtuigingen, waarden en normen van de artiest niet zelden worden genegeerd, minstens geminimaliseerd, met een volatiele kwaliteit van de creatie(s) tot gevolg.

Artist Out! introduceert artiestenwelzijn als proces, door middel van een grotendeels non verbaal inspiratie en reflectietraject op maat van de (semi-) professionele kunstenaar, over de domeinen heen. De jonge kunstenaar, die in de eerste plaats wil inzetten op persoonlijke en professionele groei, krijgt de kans om deel te nemen aan een onze typische rolsessies (4 x 2u). Het traject heeft enerzijds tot doel om even afstand te nemen, te herbronnen, tijd te nemen, geïnspireerd te raken, prikkels te sorteren, .... en anderzijds biedt het de kans om met de begeleider op informele wijze (en zonder verborgen agenda) in dialoog te gaan over allerlei onderwerpen.

Output: in dialoog komen we tot een persoonlijk referentiekader dat waarden, normen en artistieke verwachtingen in kaart brengt en kan fungeren als een kompas om toekomstige afwegingen aan te toetsen.

Volgende onderwerpen kunnen o.a. aan bod komen:

  • Referentiekader van de kunstenaar (waarden, normen, verwachtingen, overtuigingen);
  • Wat was <> wat wordt;
  • Organisatiestructuur op persoonlijk & artistiek gebied;
  • persoonlijke en professionele uitdagingen & valkuilen;
  • Blokkades & drijfveren;
  • Tribe;
  • Ad hoc thema's.

Instappen is doorlopend mogelijk, zodat zeer flexibel kan worden tegemoet gekomen aan de behoeften en tijdslijn van de kunstenaar.

Na het traject, krijgt de uitvoerend artiest de kans om in te stappen in een permanente verdere begeleiding (24/7, online & offline, matsessie), om het gestarte (welzijns)proces verder vorm te geven, binnen het reële artistiek kader van de kunstenaar.