Artist Out! // Artiestenwelzijn

Doelgroep: female artists (16+)
Individueel traject: minimum 3 maanden
Tarief: €90,00 / maand
Begeleider: Mike (Yomi founder en +10 jaar ervaring als artist manager)


Artist Out! introduceert artiestenwelzijn als proces, door middel van een Yomi traject op maat van de (semi) professionele vrouwelijke kunstenaar, over de domeinen heen. De kunstenares, die in de eerste plaats wil inzetten op persoonlijke en professionele groei, krijgt de kans om deel te nemen aan een wekelijkse of 2-wekelijkse rol-sessie. Samen met Mike, die bovendien een uitgebreide kijk heeft op de kunstensector, ga je rollen, wroeten en reflecteren. De sessies hebben enerzijds tot doel om even afstand te nemen, te herbronnen, tijd te nemen, geïnspireerd te raken, vrijuit te spelen,  .... en anderzijds biedt het de kans om met de begeleider op informele wijze (en zonder verborgen agenda) in dialoog te gaan over allerlei relevante onderwerpen. Het beste van 2 werelden.

Output: in dialoog komen we tot een persoonlijk actieplan dat waarden, normen en artistieke verwachtingen van de kunstenaar in kaart brengt en kan fungeren als een referentiekader om toekomstige afwegingen aan te toetsen.

Volgende onderwerpen kunnen o.a. aan bod komen:

  • Referentiekader van de kunstenares (waarden, normen, verwachtingen, overtuigingen);
  • Wat was, wat wordt;
  • Welke tribe op persoonlijk & artistiek gebied;
  • Uitdagingen, kansen & valkuilen;
  • Blokkades & drijfveren;

Mike is geen artiestenmanager, werkplaats of therapeut, maar zet in op het verhogen van het welzijn van de artiest. Hij is een metgezel, die samen met de artieste, reflecteert, beweegt, voelt, ... . Hij creëert een safe haven en bouwt een duurzame vertrouwensrelatie op, met een kwaliteitsvolle output (creatie/oeuvre) als doel. Waar klassiek talent management vaak (teveel) de nadruk legt op de output, start artiestenwelzijn bij de individuele kunstenaar en werkt van binnen naar buiten.

De belangen van de indiviudele kunstenares staan voorop en moeten altijd worden afgewogen tegenover de output ("de creatie"). Artiestenwelzijn ijvert dan ook voor congruentie (het in lijn liggen van het artistiek beleid met waarden, normen, mogelijkheden en verwachtingen van de kunstenaar). Niettegenstaande de kunstenaar deel kan uitmaken van een groter geheel (band, collectief, ...), is artiestenwelzijn een 1-op-1 gegeven.

Mike creëert met andere woorden tijd en ruimte om samen met de kunstenaar in dialoog te gaan en artistieke en persoonlijke groei en zelfredzaamheid te realiseren. Hij kijkt met een andere mindset naar de ontwikkeling en verdient een plek naast de artiestenmanager/booker/agent, die zich voornamelijk bekommert over de output (de creatie).