Blog

 

Ego & Angst

02-04-2020

Yomi en de #skill van het rollen, prikkelt veel mensen en dat is fijn om vast te stellen. Toch zijn er nog een aantal drempels die moeten worden overwonnen. De meest belangrijke zijn #EGO en #ANGST.

Homo ludens

02-04-2020

Ik ben niet dominant zegt men mij soms. ik laat het wel gebeuren. Doe maar en ik volg. Op de vraag, hoe ze dat dan zo zeker weten, blijft men vaak het antwoord schuldig.

Vechten zei u?

02-04-2020

Nee, Yomi is niet vechten. Yomi zet niet in op conflict. Integendeel zelfs. Yomi, is de skill van het rollen. Van het met elkaar durven spelen, de interactie aan te gaan. Voor zij die willen, kan het technisch en strategisch zijn. Voor anderen is het 1 flow beweging.

Proces

02-04-2020

Toen ik met Yomi begon, was het spelplezier, de fundering. Het durven met elkaar in interactie gaan. Sportief rollen, elkaar echt uitdagen en met een glimlach op het gezicht denken: "bring it on".

De zachtheid in Yomi is heel af en toe een punt van reflectie, tussen de beoefenaars. Moet het "zachte" wel aanwezig zijn binnen Yomi. Is het speelse, sportieve rollen, niet voldoende?

Samen op pad?

02-04-2020

Yomi gaat over elkaar ontmoeten. Durven de interactie aan te gaan en op een speelse, actieve maar veilige en respectvolle manier, durven te graven in jezelf en elkaar.

Huidhonger!

16-01-2019

Huidhonger en Oxytocine zijn buzzwoorden die door de marketeers handig worden gebruikt. Toch hebben ze geen ongelijk. Reeds jaren, (h)erken ik, tijdens het rollen, een zekere x factor die meespeelt en die je zou kunnen benoemen als gedeelde intimiteit, maar evengoed als de kracht van de aanraking.

Alhoewel Yomi een speelse en sportieve ontmoeting is tussen 2 personen op de mat, is het vooral een kader waarbinnen de "roller" aan de slag gaat met de concepten, vertrouwen, connectie en intimiteit. Welke impact hebben deze 3 concepten op de beoefenaars en waar liggen de uitdagingen en kansen.