Congruentie


Congruentie, duidt op de overeenstemming tussen denken, voelen en handelen. Het is een van de condities van cliëntgerichte therapie, zoals beschreven door Carl Rogers. Het lijkt echter logisch dat ook andere hulpverleners, begeleiders en bewegers er baat bij hebben.