ECTS

Leerdoelen & competenties

Tactiele dialogen

Titularis: Mike VR
Lesgevers: te bepalen

Hergebruik is niet toegestaan zonder toestemming
Do not copy

Geschikt voor:

 • 3de graad secundair onderwijs (lichamelijke opvoeding, empathie en sociale vorming, ...);
 • Bachelor dans;
 • Bachelor drama;
 • Bachelor orthopedagogie;
 • Bachelor Toegepaste psychologie;
 • Bachelor secundair onderwijs;
 • Bachelor lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen;
 • Master dans;
 • Master drama;
 • Master orthopedagogie;
 • Master psychologie;
 • Master lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen;
 • Begeleiders, opvoeders, orthopedagogen;
 • Leerkrachten (gezondheid, LO, ...);
 • Therapeuten, psychologen, coaches, verpleegkundigen, ...;
 • Jeugdwerkers;
 • Handhavers (politie, militairen, agenten, ...);
 • Uitvoerend artiesten (dansers, acteurs, circus, ...).

Totale studiebelasting: afhankelijk van het type traject.

Begincompetenties

 • Actieve beheersing van het Nederlands of het Engels
 • Heeft voldoende lichaamsbewustzijn. Normale fysieke conditie.

OLR-Leerdoelen - Eindcompetenties

 • Ontwikkelt een genderneutraal denk- en handelingskader;
 • Exploreert de begrippen verbinding, tactiele empathie, intimiteit en identiteit binnen de context van tactiele communicatie en spel;
 • Exploreert het geheel van elkaars lichamelijke en mentale impulsen die tijdens Yomi worden ontvangen en verzonden;
 • Doet aan introspectie en is in staat om de eigen gevoelens, standpunten, ervaringen, uit te drukken en te onderbouwen, zowel verbaal als non-verbaal;
 • Exploreert persoonlijke capaciteiten en grenzen om een eigen tactiele identiteit te ontwikkelen en te handhaven;
 • Ontwikkelt een open houding en is beschikbaar voor nieuwe omstandigheden;
 • Exploreert het zintuiglijk en fysiek bewustzijn;
 • Ontwikkelt een professionele houding en is in staat om op een veilige en respectvolle manier in interactie te treden met anderen en aan te passen aan diverse doelgroepen.

Inhoud

Yomi is een spelvorm, een tool en een easy access methode, die refereert naar vrij spelen, stoeien, grappling, impro-methodieken, fysiek theater en de via negativa theorie van Grotowski.

De deelnemer gaat samen met een Yomi-begeleider (of een andere oefenpartner) in een 1:1 set-up de mat op, voor een interactie van min. 60 minuten, waarbij er geen technieken worden ingeoefend, maar een 'tactiele dialoog' wordt opgebouwd die toelaat om te onderzoeken, te graven en te exploreren. De begeleider volgt, remt af, versnelt, daagt uit, initieert en ondergaat. De deelnemer hoeft zeker niet zomaar te volgen. Gelijkwaardigheid is key! De focus ligt op het proces: welke prikkels ervaren we? Hoe komen die binnen? Bestaat er zoiets als fysieke empathie of neemt het ego de bovenhand? Hoe gaan we om met de nabijheid van de ander en durven we intimiteit toe te laten? Is het überhaupt noodzakelijk om intimiteit te benoemen binnen de Yomi-dialoog? Kunnen we een eigen identiteit ontwikkelen wanneer actoren met elkaar fysiek verbonden zijn? Hoe verhoudt Yomi zich ten opzichte van andere methodieken? Yomi als metafoor voor het dagelijks leven. Hoe kan Yomi toegepast worden in de verschillende praktijken (psychologie, leefgroepen, uitvoerende kunsten, onderwijs, opvoeding, jeugdwerk, handhaving, ...)?

Het traject, dat bestaat uit een aantal individuele sessies, vormt 1 introspectie- en reflectietraject. De deelnemer houdt een 'dagboek' bij van elke sessie, Afhankelijk van het type traject kunnen oefeningen en gesprekken worden toegevoegd.

Studiematerialen

 • Literatuurlijst
 • Ad hoc teksten - Dialogen met de begeleider

Organisatie

Werkvormen:

 • Practicum en/of oefeningen: sessies van 60 min (de sessies worden in overleg met de student gepland en worden georganiseerd in het Yomi-atelier te Antwerpen of op locatie (campus, organisatie).
 • Eigen werk: reflectie/introspectie oefening.

Evaluatievormen:

 • Permanente evaluatie - 80%
 • Reflectie/introspectie oefening/toepassing - 20%