Intervisie & Coaching op maat

Bij intervisietrajecten vertrekken we van jullie "struggles" en worden er nieuwe inzichten aangereikt door de groep. Verschillende organisaties nemen deel aan een traject.

Coaching op maat is specifiek gericht naar 1 organisatie en werken we in overleg uit. We denken bijvoorbeeld aan weerbaarheid & rol-sessies voor (nieuwe) begeleiders, tactiele reflecties met educatieve medewerkers, 1:1 coaching, leefgroep/internaat dynamieken, time-out trajecten, ....

Om gebruik te maken van dit aanbod als organisatie, is het nodig om toe te treden tot ons netwerk. Aansluiten kan hier.