Coaching op maat & Intervisie

Bij intervisietrajecten vertrekken we van jullie "struggles" en worden er nieuwe inzichten aangereikt door de groep. Deelnemers vanuit verschillende organisaties nemen deel aan een traject. De groep wordt tot een 4 à 6-tal personen beperkt.

Coaching op maat is gericht op individueel, team, doelgroep of organisatie-niveau. In overleg, werken we de leer- en groeidoelstellingen uit.

Een greep uit de mogelijkheden: weerbaarheid- & veerkrachtsessies voor (nieuwe) begeleiders, actieve reflecties, time-out trajecten, relationele processen in leefgroep of team, handhaven van grenzen, empathisch leiderschap, individuele coaching van managers, identiteit, integriteit & congruentie, ...