Waarom de skill van het rollen geen vechtsport is.

25-09-2020

Yomi of de skill van het rollen is een open systeem, dat toelaat om op een veilige en respectvolle manier, fysiek in interactie te treden met een rol-partner, energie te kanaliseren en mentale impulsen een plek te geven. Er wordt daarbij niet vertrokken van een keurslijf aan regels en technieken, maar van vrij spelen, stoeien en worstelen. Dat is meteen ook het belangrijkste verschil met een traditionele vechtsport, die vaak gevangen zit in haar eigen kader van tradities.

Samen rollen, competitief of speels, maakt heel wat los. Bijna alle zoogdieren rollen en stoeien met elkaar tijdens het opgroeien. Het is bijzonder nuttig. Ergens onderweg naar volwassenheid, verliezen we die speelsheid en reserveren we het lichamelijke bijna uitsluitend voor onze partners. Onze sociale conditionering laat niet toe dat we met verschillende personen spelen, stoeien, ... Wanneer het toch een keer gebeurt, merk je de onwennige en afkeurende blikken van de anderen. Toch blijft die prikkel en drang aanwezig in ons lichaam.


Er is echter niet echt een plek, waar we die fysieke prikkels in een veilig kader kunnen ventileren. Yomi wil een plek zijn, die daar een oplossing voor biedt. Samen met een Yomi-begeleider ga je de mat op voor een rol-sessie. Die begeleider is er enkel voor jou en heeft de ervaring om af te remmen of te versnellen, waar nodig. Toch is het een spel waarbij beide 'rollers' op gelijke voet staan. Elke rol is anders en je leert van elkaar. Je zet je volledige lichaam in. De zintuigen staan op scherp. Naast de tactiele uitdaging, ontvang je ook heel wat mentale prikkels die je een plek moet geven. Opnieuw een belangrijk verschil met de traditionele vechtsport, die het mentale luik van het contact, vaak om begrijpelijk redenen negeert. Naar ons gevoel is 'de intimiteit' van het contact en het rollen, onmiskenbaar verbonden met het fysieke en moet je het ook als dusdanig benaderen. Pas wanneer je beide aspecten beheerst, kan je evenwichtig rollen.

Ingegeven door extremen zoals (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, wordt het tactiel spelen vaak buitenspel gezet. Yomi strijdt voor het omgekeerde en wil inzetten op meer body awareness, dat zal toelaten om fysieke empathie te ontwikkelen, waardoor m/v/x op een meer respectvolle manier met elkaar omgaan. Het rollen kan hiervoor als "easy access" methodiek worden ingezet.

Het rollen is 1 grote metafoor voor het leven. Een fysieke puzzel. Het is voor iedereen haalbaar en zelfs voor de zeer sportieve man of vrouw, kan het een uitdaging zijn. Het is een aanzet tot introspectie en activeert de fysieke empathie.

Klaar om jouw comfort zone te vergroten? Let's roll!