Yomi als tool bij multiple partner verhoudingen

22-09-2020

De rol-methodiek van Yomi is uniek in zijn eenvoud. Samen rollen, zonder meer, is het uitgangpunt. Afhankelijk van de twee "rollers" die met elkaar in interactie treden, kunnen er dan laagjes worden aan toegevoegd. Zo kan een sessie variëren van een pure sportieve worsteling over een speelse contact flow, tot een diep introspectietraject. In al deze gevallen blijven de grondvoorwaarden overeind: een niet toxische omgeving en een respectvolle houding tegenover elkaar. De sessies gebeuren in een 1op1 setting, waarbij 1 van de 2 meestal een facilitator is.

Yomi kan echter ook een krachtige tool zijn bij multiple partner verhoudingen, zoals polyamorie of complexe vriendschappen. Waar mensen samenkomen, ontstaan er groepsdynamische processen en afhankelijk van het type connectie tussen de deelnemers van de groep, ontstaan er soms ook minder gunstige emoties en synergiën. Denken we maar aan jaloezie, verraad, paranoia, schaamte, woede, ... Niet zelden, leiden deze negatieve emoties tot conflict. Een belangrijke oorzaak is vaak het onbekende: het niet weten waar "de ander" mee bezig is, wat er zich precies afspeelt, of welke houding zichzelf aan te meten.

Samen een rolsessie (of traject) doorworstelen, kan helpen om de groep terug in balans te brengen, maar vooral om op een toegankelijke en speelse wijze inzicht te krijgen in elkaars (fysieke) verwachtingen. Het rollen kanaliseert niet enkel de (opgekropte) energie en emotie, maar geeft bovendien inzicht in de manier waarop de groepsleden met elkaar omgaan. De gedeelde intimiteit wordt zichtbaar gemaakt door het rollen en dit zorgt er dan weer voor dat groepsleden die zich voorheen buitengesloten voelden, meer grip krijgen op hun eigen emoties en identiteit binnen de groep.

Door samen te rollen, kan 1 persoon of een kleine groep actief werken aan het vatten en begrijpen van minder gunstige emoties zoals jaloezie. Een Yomi sessie zet actief in op het activeren van het jaliefgevoel of compersie: een gevoel dat zich verhoudt tot geluk, empathie en liefde en dat ontstaat bij het zien dat jouw geliefde/best friend, geliefd kan worden door anderen. Jaloezie en compersie sluiten elkaar niet uit. Zoals steeds, is het vinden van balans uiterst belangrijk en het resultaat van een intern groeiproces.

Blijven spelen!
Blijven rollen!

Mike