Methode

Yomi ben jij.

Misschien is het wat verlegen of zit het diep verborgen, maar ongetwijfeld is het aanwezig. Een spel- en expressievorm, met stoeien en grappling als aanknopingspunt. Bovendien is Yomi een statement, voor meer zelfbeschikking en een krachtig signaal tegenover uitwassen zoals grensoverschrijdend gedrag en de verpreutsing van de maatschappij.

In een online realiteit, waar mensen steeds minder fysiek in sync zijn met elkaar, geeft Yomi ruimte aan pure, krachtige en intieme menselijke emotie en interactie.

Stoeien als middel
Empathische & veerkrachtige wereld als doel.

Sinds de jaren '90 onderzoekt Mike, de initiatiefnemer van Yomi, "tactiele spelvormen" in al zijn facetten. Iedereen die Mike heeft ontmoet op de mat, zal zich ongetwijfeld de strand-vraag herinneren.

De strand vraag:

Op het strand wil iemand uit de groep je plots in het water duwen.
Hoe reageer je?

A/ Je probeert de situatie zo snel mogelijk te ontvluchten,
B/ Je vindt het geweldig en gooit jezelf volledig in de strijd.

Een belangrijke meerderheid neigt naar B. Soms wat aarzelend maar vaak ook heel overtuigd.

Tijdens een Yomi-sessie, vertellen mensen spontaan over het stoeien met broer of zus, of over speelse momenten in de jeugdbeweging. Ook het meer intieme spel (of het gebrek daaraan) tussen partners, komt aan bod. Al deze fijne en betekenisvolle herinneringen en momenten, zijn vaak op 1 hand te tellen of zijn zelfs volledig verdwenen uit het volwassen leven. Onze sociale conditionering speelt hierin een belangrijke rol. Tactiele en speelse contacten tussen (jong) volwassenen worden binnen onze maatschappij afgekeurd, of sterk gereguleerd (bijvoorbeeld binnen sport). Nochtans stoppen de positieve elementen van aanraking, stoeien, vrij spel, ... niet omdat plots een bepaalde leeftijdsgrens werd bereikt.

Helaas zijn er ook minder fraaie verhalen te vertellen (misbruik, grensoverschrijdend gedrag, partnergeweld, ...).

Yomi gaat hiermee aan de slag en is ervan overtuigd dat als je het "tactiele" aanwezig houdt in het leven van kinderen, maar ook van jongeren én volwassenen; dit zal resulteren in een aangescherpt empathisch besef, dat kan leiden tot een meer respectvolle omgang met de ander. Dit zal op termijn positieve effecten hebben op onze manier van samenleven, zowel op microniveau (interpersoonlijke relaties) als op meta-niveau (verbindend samenleven). We willen onze bevindingen die "practice based" zijn verder onderbouwen en bestuderen, zodat een shift naar een meer "evidence based" methode tot stand kan komen.

Om het tactiele/lijfelijke te faciliteren, ontwikkelt Yomi haar rol-methode. De tactiele dialoog is speels en kan met momenten pittig en intens zijn. Worstelen is misschien wel het meest gebruikte woord in teksten over hulp en opvoeding. Iedereen worstelt wel ergens mee. Yomi wroet deze onderhuidse strijd letterlijk naar de oppervlakte. Van begeleiders wordt een cliëntgerichte en traumasensitieve attitude verwacht.

Het Yomi-proces op de mat bestaat uit 4 elementen: vertrouwen - aanraking - aanvaarding - connectie (Trust-Touch-Accept-Connect). Deze elementen blijven elkaar beïnvloeden. Het is dus geen lineair proces.

De struggle, die in ieder van ons aanwezig is, daagt ons uit, lichamelijk, maar ook in het hoofd. De zintuigen worden op scherp gezet. De nabijheid van de ander voert ons doorheen een traject van emoties. Prikkels die we een plek moeten geven. Misschien zelfs een aanzet tot reflectie of een stretch van de comfort zone. Net zoals bij een verbaal gesprek, gaat de interactie met de ander, misschien eerst wat stroef, maar ergens onderweg vind je ongetwijfeld een klik, een connectie. Vanaf dan, ga je vrij rollen.

Een rol-sessie kan ook uitsluitend benaderd worden als een spelvorm en training. Het is een prima workout. Een uur op de mat is fysiek uitputtend. Het geeft je de mogelijkheid om diep te graven. Net zoals bij andere contactvormen, heeft het rollen een positieve invloed op onze biochemische huishouding (Oxytocine, BDNF, ...)

Struggle by nature.

Iedereen benadert Yomi vanuit het eigen referentiekader en dat is prima. Het open systeem laat toe om er uit te halen (of in te stoppen), wat je zelf wil. Uiteraard gaat Yomi over lichaam en geest, over grenzen en gender. Zelfs over weerbaarheid, veerkracht en emotie. En nog zoveel meer. Hoe dan ook, Yomi laat niemand onberoerd. Het zit ingebakken in onze natuur.

De Yomi sessies zijn genderneutraal: dit betekent dat het onze visie is dat alle gendergroepen Yomi samen en met elkaar moeten kunnen beleven. We zijn LGBTQIA+ friendly. We willen niet in hokjes denken of de typische clichés bevestigen. Het allerbelangrijkste voor ons, is om een veilige, versterkende en non-toxische omgeving te creëren, die toelaat om samen te groeien (roll for change!).

Veiligheid en een respectvolle omgang met elkaar zijn de grondvoorwaarden. Grenzen blijven te allen tijde bewaakt.