My forbidden struggle

My forbidden Struggle.

Doelgroep: artiesten (14 - 24)
Individueel traject: - 4 sessies (4x90min)
Tarief: €220,00
Tarief jeugdwelzijnswerk/cultuurwerk (<30 jaar): vraag ernaar


Een reflectie- en inspiratietraject op maat van de (jonge) uitvoerend artiest (14+). Het is onze overtuiging dat de Yomi praktijk de individuele (uitvoerend) artiest kan inspireren en een herkenbaar kader kan bieden (spelen) om te reflecteren. Een sequentie van sessies, kan leiden tot een structureel aanscherpen en optimaliseren van de zoektocht naar de eigen fysieke en artistieke identiteit (= creërende competenties). Yomi sessies kunnen ingezet worden als aanvulling op de dagelijkse training/beweging, om te ont-prikkelen of om net een fysiek uitdagende productie voor te bereiden. Binnen deze context wordt het traject bekeken als een skill training.

De Yomi praktijk is vooral gericht op individuele reflectie. Geen applaus of publiek. Niemand die je bewondert. Geen hulde voor het harde werk. Geen choreo, tekst of performance. De Yomi praktijk is er enkel voor jou en jouw uniek groeipad.