My (our) forbidden struggle

Video performance - Masterclass - Showcase - Traject


My (our) forbidden struggle capteert de innerlijke strijd die in ieder van ons woedt, maar niet mag worden uitgesproken. Aanraking is, gelet op de huidige bijzondere tijden, ook daadwerkelijk verboden of ernstig beknot. Het is tenslotte ook een protest tegen verpreutsing, online censuur & overschrijdend gedrag.

Enkele koppels (kunstenaars/makers/spelers/...) die behoren tot dezelfde bubbel, brengen een rauwe, intense en emotionele interpretatie van hun "forbidden struggle". Er wordt getracht om het proces van (gender) identiteit, speelsheid en intimiteit te vatten. Zijn deze begrippen überhaupt met elkaar te verzoenen? De interne struggle (die in huidige omstandigheden nog nadrukkelijker aanwezig is) wordt naar de oppervlakte gewroet. De koppels zijn verwikkeld in een tactiel spel, waarvan ze zelf niet weten waar het begint of zal eindigen. Ze spelen, rollen en worstelen. Het fysieke traject leidt hen door een doolhof van emotie en energie. Durven/kunnen ze (nog) ware emotie tonen of is de sociale conditionering te sterk? Kunnen we nog authentiek tactiel zijn? Worden we enkel gedreven door winst en is belangeloos spel überhaupt mogelijk wanneer winnen of verliezen geen rol speelt.

Laat het fysieke contact toe dat de betrokkenen hun eigen identiteit behouden en ontwikkelen of is het de dominantie van de sterkste, meest fitte, slimste dat genadeloos heerst? Is het mogelijk om een (intieme) connectie te delen op een respectvolle non-sexuele manier of is er nog werk aan de winkel? Weegt de beperkte bubbel op de vrijheidsdrang en creativiteit van de kunstenaar? Hoe gaat de kijker hiermee om? Hoe komt het binnen? Kan het fysieke spel een klein beetje virtuele warmte brengen in deze donkere en afstandelijke realiteit? Transformeert het de betrokkenen?

My (our) forbidden struggle capteert deze speelse, intense, soms competitieve en onwennige zoektocht en tracht inzicht te krijgen in de begrippen intimiteit, connectie, identiteit en fysieke empathie. Zonder regie of gerepeteerde emotie. Voor zowel de artiesten, de crew als de toeschouwers, is het een reflectie-experiment en transformatie-scharnier.

MFS is bovendien een aanklacht tegen de verpreutsing van de maatschappij, het nog al te vaak voorkomende grensoverschrijdend gedrag én de censuur. Aanraking, genderidentiteit en fysiek spel zijn niet het probleem, integendeel. Net door fysieke interactie te faciliteren en te duiden (van jongs af aan), zal fysieke empathie ontstaan, dat moet resulteren in een meer respectvolle omgang met elkaar. Awareness is key!

Briefing koppels: No choreo. No drama. No direction. Jullie starten met een playfight set-up. Jullie zitten tegenover elkaar. Van zodra jullie tegenover elkaar zitten, gaat het experiment van start. Jullie kijken elkaar in de ogen. Er wordt niet gesproken. Uitingen van energie en gelaatsuitdrukkingen kunnen wel. Jullie staan niet recht. Enkel grondwerk. We beogen authentieke emotie. Probeer het moment en elkaar te grijpen én te begrijpen, zonder taboe. Onbevangen. Open handen. Niet trappen. Jullie mogen jullie ganse lichaam inzetten, om de fysieke puzzel te ontwaren. Ga op onderzoek uit. Worstel. Durf diep te graven.

Uitputting wordt deel van het geheel. De nabijheid laat toe om nieuwe impulsen te ontdekken. Mixed emotions. Durf door te gaan en te voelen. Durf elkaar af te stoten en opnieuw te beginnen. Zoek naar gemeenschappelijke grond. Is die er niet, vertel dan je eigen verhaal. Twee keer tikken op de mat of op het lichaam van de ander = even loslaten en de kans bieden om opnieuw te starten. Probeer deze pauze zo beperkt mogelijk te houden. Uitputting is deel van het geheel. Behoudt het oogcontact. Het is nooit de bedoeling om de ander opzettelijk pijn te doen. Prikkels mogen worden geïnitieerd, maar steeds opbouwend (hand voor de ogen, de mond, de oren, tikjes, zacht bijten, klemmen met de benen, armen, ...). Ware emotie en energie kan/mag worden getoond. Durf diep te graven en te voelen. Probeer de puzzel op te lossen. Het experiment stopt na 30 minuten. Beide deelnemers verlaten in stilte de mat.

Moodboard (video/foto):

  • Het aftasten (oogcontact, subtiele aanrakingen, ...);
  • Het plezier, het natuurlijke, het onwennige, het onderzoekende van de interactie;
  • Afwisseling met de intensiteit/competitiviteit/speelsheid:
  • De dynamiek die wordt opgebouwd;
  • De gedeelde en respectvolle intimiteit;
  • Zacht vs hard doorheen alle vorige elementen;

De voorstellingen/experimenten worden over een periode van 3 weken getoond (1 x week) via een online-kanaal, toegankelijk voor iedereen die wil.