My forbidden struggle

My forbidden struggle capteert de innerlijke strijd die in ieder van ons woedt, maar niet mag worden uitgesproken. Aanraking is, gelet op de bijzondere tijden waarin we leven, ook daadwerkelijk verboden. Bovendien is het een protest tegen verpreutsing, online censuur & overschrijdend gedrag.

My forbidden struggle is een reeks van 10 ontmoetingen, tussen 2 personen, waarbij getracht wordt, om het proces van (gender) identiteit, speelsheid en intimiteit te vatten. Zijn deze begrippen überhaupt met elkaar te verzoenen? De interne struggle (die in ieder van ons aanwezig is) wordt naar de oppervlakte gewroet. De 2 deelnemers zijn verwikkeld in een tactiel spel, waarvan ze zelf niet weten waar het begint of zal eindigen. Ze spelen, rollen en worstelen. Het fysieke traject leidt hen door een doolhof van emotie en energie. Durven/kunnen ze ware emotie tonen of is de sociale conditionering te sterk? Kunnen man en vrouw authentiek tactiel zijn? Worden we enkel gedreven door winst en is belangeloos spel überhaupt mogelijk wanneer winnen of verliezen geen rol speelt.

Laat het fysieke contact toe dat de betrokkenen hun eigen identiteit behouden en ontwikkelen of is het de dominantie van de sterkste, meest fitte, slimste dat genadeloos heerst? Is het mogelijk om een (intieme) connectie te delen op een respectvolle non-sexuele manier? Hoe gaan de kijkers hiermee om? Hoe komt het binnen? Transformeert het de betrokkenen?

My forbidden struggle capteert deze speelse, intense, soms competitieve en onwennige zoektocht en tracht inzicht te krijgen in de begrippen intimiteit, connectie, identiteit en fysieke empathie. Zonder regie of gerepeteerde emotie. Voor zowel de host, deelnemer én toeschouwer is het een reflectie-experiment en transformatie-scharnier.

MFS is bovendien een aanklacht tegen de verpreutsing van de maatschappij, het nog al te vaak voorkomende grensoverschrijdend gedrag én de censuur. Aanraking, genderidentiteit en tactiel spel zijn niet het probleem, integendeel. Net door fysieke interactie te faciliteren en te duiden (van jongs af aan), zal fysieke empathie ontstaan, dat moet resulteren in een meer respectvolle omgang met elkaar. Awareness is key!

Briefing performer: No choreo. No drama. No direction. Jullie starten met een playfight set-up. Jullie zitten tegenover elkaar bij de start. Er wordt niet gesproken. Uitingen van energie en gelaatsuitdrukkingen kunnen wel. Jullie staan niet recht. Enkel grondwerk. We beogen authentieke emotie. Probeer het moment en elkaar te grijpen én te begrijpen, zonder taboe. Onbevangen. Open handen. Niet trappen. Jullie mogen jullie ganse lichaam inzetten, om de fysieke puzzel te ontwaren. Uitputting wordt deel van het geheel. De nabijheid laat toe om nieuwe impulsen te ontdekken. Mixed emotions. Durf door te gaan en te voelen. Durf elkaar af te stoten en opnieuw te beginnen. Zoek naar gemeenschappelijke grond. Is die er niet, vertel dan je eigen verhaal. Twee keer tikken op de mat of op het lichaam van de ander = even loslaten en de kans bieden om opnieuw te starten. Het is nooit de bedoeling om de ander opzettelijk pijn te doen. Prikkels mogen worden geïnitieerd, maar steeds opbouwend (hand voor de ogen, de mond, de oren, tikjes, zacht bijten, klemmen met de benen, armen, ...). Ware emotie en energie kan/mag worden getoond. Durf diep te graven en te voelen. Onderzoek de fysieke puzzel. Het experiment stopt na 45 minuten. Beide deelnemers verlaten in stilte de mat.

Moodboard (video/foto):

  • Het aftasten (oogcontact, subtiele aanrakingen, ...);
  • Het plezier, het natuurlijke, het onwennige, het onderzoekende van de interactie;
  • Afwisseling met de intensiteit/competitiviteit/speelsheid:
  • De dynamiek die wordt opgebouwd;
  • De gedeelde en respectvolle intimiteit;
  • Zacht vs hard doorheen alle vorige elementen;

Het experiment wordt weergegeven in zwart/wit of nog te bepalen filter. Afwisseling tussen overzicht en close up shots (cfr. physical training clips Grotowski, Abramovic, ...). Zo weinig mogelijk editing/ingrepen.

Beide performers dragen een korte broek en top/t-shirt/rashguard (aanpassend). Maar vooral wees jezelf (zie foto's).

Het experiment wordt opgenomen en getoond via een Vimeo-kanaal (pay per view). Andere output (boek, showcase, print, ...) behoort eveneens tot de mogelijkheden en zal later worden beslist. De inkomsten worden gebruikt voor de verdere ontwikkeling van de Yomi activiteiten en het voeren van sensibiliseringscampagnes, voor allerlei doelgroepen (bijzondere jeugdzorg, mensen met een beperking, coaching, artist development, ...). De deelnemer ontvangt een vaste vergoeding  van €550,00 (excl. btw) voor deelname en het gebruik van de beelden. Een korte rol-introductie is voorzien, om voeling te krijgen met de materie. Maximale tijdsinvestering: halve dag. Locatie: Antwerpen.


INVITE ONLY