Netwerk

Yomi verenigt lokale en bovenlokale jeugd{welzijns}initiatieven en jeugddiensten, die interesse hebben in de expertise en het aanbod van Yomi:
  1. tactiele (speel-) dynamieken faciliteren en begrijpen;
  2. ervaringsgerichte & relationele processen in spel & procesbegeleiding.

Toetreden tot de community (lerend netwerk) geeft kansen om kennis te delen en deel te nemen aan intervisietrajecten, vormingssessies en coaching op maat. Ook andere organisaties die interesse hebben in onze werking kunnen aansluiten (onderwijs, hulp & zorg).


Tarief:
€25,00 / jaar (tarief vanaf 2023)