Netwerk

Yomi verenigt lokale en bovenlokale jeugdinitiatieven en jeugddiensten, die interesse hebben in de expertise en het aanbod van Yomi:
  1. Tactiele (speel- en leer-) dynamieken faciliteren en begrijpen;
  2. Ervaringsgerichte & relationele processen in het kader van adventure education, jeugdwerk, jeugdzorg, onderwijs & hulpverlening.

Toetreden tot de community (lerend netwerk) geeft kansen om kennis te delen en deel te nemen aan intervisietrajecten, vormingssessies en coaching op maat.

Ook andere organisaties (onderwijs, jeugdzorg, justitie, zorg & hulp, gezondheid, bedrijven, ...) die interesse hebben in het aanbod (dat permanent in ontwikkeling is) kunnen aansluiten.


Tarief:
€25,00 / jaar (tarief vanaf 2023)