Overzicht intervisie

Elke lid-organisatie kan deelnemen aan ons aanbod intervisie. Als u graag op de hoogte blijft van nieuwe data en trajecten, meld je dan aan voor onze nieuwsbrief

STRUGGLES: TACTIELE UITDAGINGEN IN HET JEUGD{WELZIJNS}WERK
(start voorjaar 2023)