STEUN YOMI

BELANG VAN GIFTEN

De meest organische manier om je te engageren is door deel zelf te nemen aan onze trajecten en/of sessies te boeken. Lukt je dat niet, maar ben je wel overtuigd van de kracht en impact die Yomi realiseert, dan zouden wij erg blij zijn met jouw financiële duw in de rug. Die is immers broodnodig om onze projecten zuurstof te geven. Yomi ontvangt geen enkele subsidie. Je kan Yomi steunen door een online gift, via een overschrijving op ons rekeningnummer BE13 6483 0527 5439 of via een doorlopende opdracht. Een donatie via de Paypal-button is eveneens mogelijk.

Alle inkomsten worden integraal besteed aan onze werking, o.a.:

  • Gratis trajecten voor kwetsbare jongeren en jongvolwassenen (Financieringsbehoefte: 2.750,00 EUR/traject);
  • Uitbreiding van onze mat-zone - aankoop van nieuwe matten (Financieringsbehoeft: 2.500,00 EUR);
  • Realisatie van een eerste Yomi-weerbaarheids-hub: een ontmoetingsplek met een grote centrale mat-zone, waar iedereen die wil, kan deelnemen aan het Yomi-programma (spelen-rollen-voelen-versterken). (Financieringsbehoefte: 30.000,00 EUR)