STEUN YOMI

STEUN ONS EN REALISEER MEE DE EERSTE SAFE DOJO.

De meest organische manier om je te engageren is door deel zelf te nemen aan onze trajecten en/of sessies te boeken. Lukt je dat niet, maar ben je wel overtuigd van de kracht en impact die Yomi realiseert, dan zouden wij erg blij zijn met jouw financiële duw in de rug. Die is immers broodnodig om onze projecten zuurstof te geven. Yomi ontvangt geen enkele subsidie. Je kan Yomi steunen door een online gift, via een overschrijving op ons rekeningnummer BE13 6483 0527 5439. Een donatie via de Paypal-button is eveneens mogelijk.

Alle inkomsten worden integraal besteed aan:

  • Realisatie van de eerste Yomi hub in Antwerpen: een noodzakelijke ontmoetingsplek met een grote centrale mat-zone, waar iedereen die wil, kan deelnemen aan het Yomi-programma (spelen-rollen-voelen-versterken). Een Safe dojo waar je in veilige omstandigheden kan rollen en waar tactiele trainingen en workshops kunnen worden gefaciliteerd. Iedereen met een open geest is welkom. (Financieringsbehoefte: 30.000,00 EUR die gebruikt zullen worden voor o.a. 6 maanden huur en aankoop matten).
  • Onze reguliere werkingskosten, zoals de huur van het huidige atelier in Antwerpen, onderhoud, ontwikkeling nieuwe content, onderzoek, ....