Stoeien kan je leren

Stoeien kan je leren!

Doelgroep: jonge moeders
Individueel traject: 4 sessies (4x1u)
Tarief: €220,00
Tarief jeugdwelzijnswerk (<30 jaar): vraag ernaar


Een traject, op maat van de geëngageerde jonge moeder, die wil verbinden met kind of tiener. Fysiek en tactiel spelen en begrijpen en de eigen weerbaarheid en veerkracht vergroten.