Yomi?

(Dutch)

Yomi ben jij. Misschien is het wat verlegen of zit het diep verborgen, maar ongetwijfeld is het aanwezig. Rollen is een skill die iedereen zou moeten beheersen. Yomi wil het rollen als bewegingsvorm promoten.

In een tijd van verpreutsing en grensoverschrijdend gedrag, rolt Yomi letterlijk tussen beide extremen.

Iedereen waarmee ik doorheen de jaren heb gesproken en een Yomi sessie heb beleefd, zal zich ongetwijfeld de "strand" vraag herinneren: "Je bent op het strand en iemand uit de groep wil je in het water duwen. Wat doe je? A, Je probeert de situatie zo snel mogelijk te ontvluchten, of B, je vindt het geweldig en gooit jezelf volledig in de strijd.". Een overgrote meerderheid neigt naar B, soms wat aarzelend maar vaak ook heel overtuigd.

Op de mat vertellen mensen spontaan over het stoeien met broer en zus, over speelse worstelingen op hooizolders, tijdens het kamp van de jeugdbeweging. Ik hoor ook spreken over de meer intieme strijd tussen partners. Op de vraag waarom deze fijne herinneringen en momenten vaak op 1 hand te tellen zijn, blijft bijna iedereen het antwoord schuldig...

Jammer toch dat dergelijke momenten zo zeldzaam zijn. In onze digitale maatschappij, delen we quasi alles, maar schrikken we van een schouderklopje. We durven elkaar niet meer aanraken. Een speelse interactie tussen vrienden verwart ons. Ouders weten vaak niet hoe ze met hun kinderen moeten stoeien en partners slagen er maar moeilijk in om wederzijdse (fysieke) verwachtingen, te bevredigen. Deze tendens zal zich recht evenredig ontwikkelen met de verdere digitalisering.

In onze online wereld, waar mensen steeds minder in sync zijn met elkaar, geeft Yomi ruimte aan pure, krachtige en intieme menselijke emotie (Mike)

Yomi gaat hiermee aan de slag en biedt, als eerste in België, een veilig kader, waarbinnen je met een begeleider fysiek in interactie kan treden. Geen verborgen agenda of onuitgesproken verwachting. Speels en met momenten best pittig.

Worstelen is misschien wel het meest gebruikte woord in teksten over hulp en opvoeding. Iedereen worstelt wel ergens mee. Yomi brengt deze onderhuidse struggle naar de oppervlakte.

De struggle, die in ieder van ons aanwezig is, daagt ons uit, lichamelijk, maar ook in het hoofd. De zintuigen worden op scherp gezet. De nabijheid van de ander voert ons doorheen een traject van emoties. Prikkels die we een plek moeten geven. Misschien zelfs een aanzet tot reflectie of een stretch van de comfort zone. Net zoals bij een verbaal gesprek, gaat de fysieke interactie met de ander, misschien eerst wat stroef, maar ergens onderweg vind je ongetwijfeld een klik, een connectie. Vanaf dan, ga je vrij rollen.

Dat het ook qua workout kan tellen, is een aangename extra. Een uur rollen is fysiek uitputtend en geeft je de mogelijkheid om diep te graven. Iedereen benadert Yomi vanuit zijn eigen referentiekader en dat is prima. Het open frame laat toe om er uit te halen (of in te stoppen), wat je zelf wil. Uiteraard gaat Yomi over lichaam en geest, over grenzen en gender. Zelfs over weerbaarheid, veerkracht en emotie. En nog zoveel meer. Hoe dan ook, Yomi laat niemand onberoerd. Het zit ingebakken in onze natuur, in de way we are. Let's roll!

Referentiekader Yomi:
:: Stoeien (speelse interactie - instinct - grens - rollen)
:: Grappling & Playfight (no gi grondgevecht)
:: Grotowski (via negativa)
:: Abramovic (performance art)
:: Body dynamics
:: Non-verbale communicatie
:: Etty Hillesum (De nagelaten geschriften van Etty Hillesum) - Werde der du bist

Keywords:

#yomi #physical #mental #communication #nonverbal #bodylanguage #starttoroll #intimacy #impulse #stoeien #comfortzone #bounderies #empowerment #nogender #respect #safe #bodyconfidence #gender-neutral #starttoroll #struggle #primalplay #struggleplay #raufen #primaltouch #strong #gentle #lichaam #geest #playfight

Hefboom/accelerator voor betere prestaties & connecties:

:: Topsporters (assessment - weerstanden - persoonlijkheid - adaptatie - ...)
:: Performing artists (danser, acteur, ...)
:: Leading individuals & business owners
:: Koppels (vrienden en partners)
:: Jij

De aparte, directe, maar zeer natuurlijke benadering van Yomi, zorgt voor een aantal nuttige toepassingen binnen jeugdzorg, opvoeding en hulpverlening.

Diverse problematieken:

:: Trust issues
:: Sociale vaardigheden
:: Assertiviteit & Eigenwaarde
:: Weerbaarheid
:: ADHD
:: Burn out / Bore out
:: Anger management
:: Geweldproblematiek
:: Slachtoffers seksueel geweld/misbruik - Trauma
:: Impulsbeheersing
:: Autoriteit issues
:: Relatie & intimiteit (partners onderling - kind/ouder)

Opvoeding & Jeugdzorg

:: Grenzen stellen, aftasten en bewaken
:: Body awareness
:: Rollenpatronen
:: Connectie tussen ouder en kind / begeleider en cliënt
:: Intimiteit en lichamelijkheid als verbinding