Tactiele dialogen.


Basistraject:  4 sessies van 90 min + dagboekopdracht.
Doelgroep:
jeugdwerkers, (leefgroep-) begeleiders, procesbegeleiders, handhavers, leerkrachten, cultuurwerkers, teams, leerkrachten, leiders, managers, ...
Format: 1:1 sessies (kleine groep bespreekbaar)
Tarief: €280,00 per individueel traject
Start:
instappen doorlopend mogelijk


De basis. Een actieve reflectie en soft skill training voor elke jeugdwerker, therapeut, opvoeder, procesbegeleider, coach, handhaver & beweger die zich wil verdiepen in tactiel en fysiek spel en een unieke speelstijl en begeleiders attitude wil ontwikkelen. Rollen om te verbinden en de ander beter te begrijpen. Samen reflecteren over toepassingen en uitdagingen in de eigen praktijk (grenzen aangeven en benoemen, soft skills, intimiteit, impuls & prikkel, ...).

Begeleiders en hulpverleners uit het jeugdwerk, onderwijs en de (geestelijke) gezondheidszorg, maar ook handhavers en sportmedewerkers, hebben slechts beperkte tools en expertise ter beschikking om de impact en de mogelijkheden van tactiele zaken, volledig naar waarde te schatten en te faciliteren in formele (observatie, selectie, onderwijs, ...) en informele (jeugd(welzijns)werk, sport, ...) omgevingen.

Na het traject ben je in staat om comfortabel te rollen met anderen en het tactiele spel te lezen en te interpreteren. Je attitude als begeleider is aangescherpt en je skill set verruimd.

Het traject zet in op maximaal spelen (play before technique), dus verwacht geen technische sessies, maar actief rollen, voelen, spelen & reflecteren met uw rol-genoten & de begeleider.

De (soft) skill training is gericht op persoonlijke en professionele ontwikkeling en levert een accreditatie op om zelf Yomi sessies te faciliteren (enkel naar de eindgebruiker, dus geen opleidingen) binnen je eigen praktijk of werkdomein. Je kan nadien ook aansluiten bij het Yomi-team en, indien je dit wenst, mee trajecten begeleiden (freelance) of andere opleiden op termijn.

De sessies vinden plaats in het Yomi-atelier te Antwerpen of op locatie.

Meer weten over de concrete leerdoelstellingen? Check onze ECTS-fiche