Tribe

Mike °1973
Yomi founder
+10 000 mat-uren

Hoofdanimator & Instructeur in het jeugdwerk. Mike begeleidde tientallen kinder- en jongerenvakanties in binnen- en buitenland, al dan niet met specifieke doelgroep. Hij was 5 jaar lang eindverantwoordelijke van een middelgrote speelpleinwerking in Vlaanderen. Daarna, nam hij de leiding van een Vlaamse vzw die zich inzette voor kinderen en jongeren met een beperking, binnen de omgeving van een mutualiteit.

Judo achtergrond. Mikes grootvader was één van de pioniers van het Belgisch judo (meer info:  https://nl.wikipedia.org/wiki/Felix_De_Smedt )

Mike ontwikkelt Yomi en werkt aan de verdere uitbouw.