Yomi?

rollen met een fysieke beperking
rollen met een fysieke beperking

We durven elkaar niet meer aanraken!

We vinden het onwennig en aarzelen. Nochtans borrelt de drang om te verbinden en vrijuit te spelen in ieder van ons en zit het ingebakken in onze natuur. Touch werd ons in COVID-tijden ook letterlijk ontnomen.

Onze relationele vermogens staan onder druk. Eenzaamheid en onthechting nemen toe, niet in het minst bij jongeren en jongvolwassenen. Dat tactiele verbinding  essentieel is en dat er een verband bestaat tussen het mentale en fysieke welzijn, wordt niet meer ernstig betwist.

Tactiel spelen (o.a. in het jeugdwerk) komt weinig aan bod. Het wordt ervaren als 'een moeilijk thema' en jeugdwerkers en begeleiders hebben maar weinig handvaten om het waardevol te faciliteren en te begrijpen. De samenleving weet te weinig hoe ze met deze (tactiele) uitdagingen moet omgaan en grijpt regelmatig terug naar scheiding in plaats van verbinding.

Tactiel Spelen {TS}
Empathische & veerkrachtige jongeren en jeugdwerkers als doel.

Yomi gaat hiermee aan de slag en ontwikkelt het 'rollen' als een speel-, verbinding- en reflectievorm, met stoeien en grappling als aanknopingspunt. We zien het als een tool, voor meer autonomie, weerbaarheid en veerkracht. Tot slot kan rollen ingezet worden voor observatie en assessment (Yomi ontwikkelt een checklist met +20 criteria om tactiel spel te lezen). Net als bij andere contactvormen, heeft rollen een positieve invloed op onze biochemische huishouding (Oxytocine, BDNF, ...).

Rollen doen we op de mat, het strand of het grasveld. Het kan bijna overal en past dan ook prima in onze filosofie van vrij en informeel spelen, ontwikkelen en leren in de vrije tijd.

Yomi ontsluit haar expertise door middel van meerdaagse vakanties, rol-trajecten intervisie-, vormingstrajecten en coaching op maat en ontwikkelt handvaten en tools om tactiel en empathisch spel meer aan bod te laten komen in een breed en inclusief jeugd{welzijns}werk.

Sinds de jaren '90 onderzoekt (vooral veel spelen en ervaren) Yomi (Mike) tactiele spelvormen in al zijn facetten en hoe deze contactvormen kunnen worden gefaciliteerd en begrepen. Met deze tactiele benadering, onderscheiden we ons van anderen en nemen we een unieke en aanvullende plek in het jeugdlandschap in. We zijn daarbij bijzonder geïnteresseerd in de manier waarop deze speel-dynamieken tot stand kunnen komen en kansen creëert, voor zowel de jongere, de groep als de begeleider.

In een online realiteit, waar we steeds minder fysiek in sync zijn met elkaar, zoomt Yomi in op pure, krachtige en menselijke emotie en verbinding.

Yomi ijvert voor meer body empowerment & awareness, door middel van tactiel spel. Rollen voor meer inclusie, weerbaarheid, veerkracht & professionele groei.

Yomi is overtuigd van de kracht, kansen en relevantie van rollen voor jongeren en jongvolwassenen en beschouwt het als een betekenisvolle manier om op een speelse en informele wijze te verbinden met de ander en de empathische en relationele vermogens aan te scherpen. De 'struggle', die onmiskenbaar verbonden is met het leven van jongeren, creëert identificatie, distantie, begrip of onbegrip; met momenten van sterkte en kwetsbaarheid, pijn en vreugde, overwinning en verlies, ... . Vanuit deze tactiele dialoog ontstaat empathie, die toelaat om de ander beter te begrijpen en afstand te nemen van de ratio van het eigen ik. We bestaan in de ogen van de ander.

Binnen deze context, is Yomi de 1ste jongerenorganisatie die op een duurzame wijze aan de slag gaat met de dynamieken van Tactiel Spelen voor (kwetsbare) jongeren en het een veilige plek wil geven in het brede jeugd{welzijns}werk in Vlaanderen en Brussel-hoofdstad.

Yomi beschouwt rollen als een vaardigheid, die elke jeugdwerker, opvoeder, (leefgroep)begeleider, leerkracht & handhaver in de vingers zou moeten hebben. Jongeren zouden de kans moeten krijgen om het rollen in al zijn vormen voluit te beleven.

 Bovendien kan iedereen rollen, jong en minder jong, met of zonder beperking. Inclusief werken is voor Yomi een basisvoorwaarde.

Wij vinden het belangrijk dat begeleiders en vrijwilligers een cliëntgerichte en trauma-sensitieve attitude ontwikkelen. Onze pedagogische ankerpunten zijn mooi verwoord in het beeld van de hummingbird.

Yomi is alert voor het proces van groei en attitudevorming, bij zowel jongeren als hun begeleiders en dit binnen een informeel (niet-therapeutisch) groepskader.

Yomi brengt jongeren en jeugdwerkers letterlijk in beweging, uit het hoofd en in het lijf! Het is een echte NXTGEN skill. #thestruggleisreal

Roll for change!

Iedereen benadert rollen vanuit het eigen referentiekader en dat is prima. Het open en ervaringsgericht speelsysteem laat toe om er uit te halen (of in te stoppen), wat je zelf wil. Het zal niemand onberoerd laten en zit ingebakken in onze natuur.

De weerbare, veerkrachtige en empathische ontwikkeling van jongeren, volgt bij Yomi uit het vrije spel, de ont-moeting, ervaring en de inherente speeldynamieken.

Rollen is in onze visie genderneutraal: dit betekent dat dat alle gendergroepen samen en met elkaar moeten kunnen rollen. We zijn LGBTQIA+ friendly. We willen niet in hokjes denken of de typische clichés bevestigen. Het allerbelangrijkste voor ons, is om een veilige, versterkende en non-toxische omgeving te creëren, die toelaat om samen te spelen en te groeien.

Yomi zet dan ook actief in op het wegwerken van ongelijkheden en realiseert in al haar activiteiten een safe haven om op een inclusieve manier met elkaar te verbinden, vrijuit te spelen én samen te groeien.

Veiligheid en een respectvolle omgang met elkaar zijn de grondvoorwaarden. Grenzen blijven te allen tijde bewaakt. Er is geen plaats voor ego of respectloos gedrag.


Meer weten over onze methodes en context?