Yomi Art

Producties, Experimenten, Performance


Yomi exploreert en capteert. We doen dit met atypische formats, die toelaten om samen met de artiest/performer te ploeteren en te wroeten. Letterlijk.

We onderzoeken en bewegen ons op het kruispunt van human interest en kunst(educatie) en capteren de struggle, die in ieder van ons verscholen zit en wroeten ze naar de oppervlakte. Een fysiek en beeldend gesprek, dat niemand onberoerd laat.

Over hoe mensen nog moeilijk met elkaar een echte connectie kunnen maken, in de digitale wereld. Over hoe een fysieke aanraking ons verward. Over mentale impulsen die opgewekt worden wanneer we toch lijfelijk durven zijn. Kunnen we ons ego in bedwang houden wanneer we met een ander communiceren? Respecteren we de grenzen van de ander? Kunnen onbekenden een respectvolle vorm van intimiteit delen en transformeert het die personen dan?

Iedereen worstelt ergens mee: de liefde, de kunst, het werk of gewoon het leven. In een competitieve wereld, worden we verplicht om meerdere ballen in de lucht te houden en hollen we onze instant-prikkels - tegen beter weten in - achterna. Deze struggle blijft vaak onderhuids. Onze maatschappij tolereert het tonen van deze innerlijke strijd niet. Y. brengt deze 'verboden worsteling' naar de oppervlakte. Onverbloemd en rauw.

Bestaat er zoiets als fysieke empathie of walst de sterkere, meest fitte persoon over de ander heen? Of zijn ze mild en begripvol voor elkaar?

Wie neemt de leiding? Geen woorden om achter te schuilen. Geen choreografie om te volgen. Zorgt dit voor vrijheid en plezier of verlamming en onwennigheid? Graven ze diep in elkaar of blijft het een geheel van vrijblijvend gewroet?

De fysieke interactie laat geen ruimte voor regie of valse emotie.

Kan de voyeuristische toeschouwer om met deze pure vorm van communicatie? Yomi doorbreekt de sociale conditionering.

Yomi beoogt geen entertainment, maar inzicht en confrontatie. Het is een aanzet tot introspectie. Op meta-niveau zien we dat onze volledige maatschappij worstelt met de thematiek. Denk maar aan #metoo #shetoo #verpreutsing #Covid.

Yomi nodigt haar gasten en kijkers uit om samen op zoek te gaan naar hun "forbidden struggle, door middel van diverse methodieken en set-ups.


Productie 1: My (our) forbidden struggle