Yomi?
Pushing for positive change


Yomi ben jij. Misschien is het wat verlegen of zit het diep verborgen, maar ongetwijfeld is het aanwezig. Rollen is een skill die iedereen kan beheersen. Yomi promoot het rollen als bewegings- en expressievorm.


In een tijd van verpreutsing en grensoverschrijdend gedrag, rolt Yomi letterlijk tussen beide extremen.

Iedereen waarmee ik doorheen de jaren heb gesproken en een Yomi sessie heb beleefd, zal zich ongetwijfeld de "strand" vraag herinneren: "Je bent op het strand en iemand uit de groep wil je in het water duwen. Wat doe je? A, Je probeert de situatie zo snel mogelijk te ontvluchten, of B, je vindt het geweldig en gooit jezelf volledig in de strijd.". Een belangrijke meerderheid neigt naar B, soms wat aarzelend maar vaak ook heel overtuigd.

Op de mat vertellen mensen spontaan over het stoeien met broer en zus, over speelse interacties op hooizolders, tijdens het kamp van de jeugdbeweging. Ook de meer intieme worsteling tussen partners, komt aan bod. Al deze fijne en impactvolle herinneringen en momenten, zijn nu vaak op 1 hand te tellen of zijn zelfs volledig verdwenen uit het volwassen leven.

Jammer toch dat dergelijke speelse momenten zo zeldzaam zijn. In onze digitale maatschappij, delen we quasi alles, maar schrikken we van een schouderklopje. We durven elkaar niet meer aanraken. Een speelse interactie tussen vrienden, verwart ons. Ouders weten vaak niet hoe ze met hun kinderen moeten stoeien en partners slagen er maar moeilijk in om wederzijdse (fysieke) verwachtingen, in te schatten. Deze tendens zal zich, naar ons gevoel, recht evenredig ontwikkelen met de verdere digitalisering.

In een online wereld, waar mensen steeds minder tactiel in sync zijn met elkaar, geeft Yomi ruimte aan pure, krachtige en intieme menselijke emotie.

Yomi gaat hiermee aan de slag en biedt een veilig  en respectvol kader, waarbinnen je met een begeleider fysiek in interactie kan treden. Geen verborgen agenda of onuitgesproken verwachting. Speels en met momenten pittig en intens.

Worstelen is misschien wel het meest gebruikte woord in teksten over hulp en opvoeding. Iedereen worstelt wel ergens mee. Yomi wroet deze onderhuidse strijd naar de oppervlakte.

De struggle, die in ieder van ons aanwezig is, daagt ons uit, lichamelijk, maar ook in het hoofd. De zintuigen worden op scherp gezet. De nabijheid van de ander voert ons doorheen een traject van emoties. Prikkels die we een plek moeten geven. Misschien zelfs een aanzet tot reflectie of een stretch van de comfort zone. Net zoals bij een verbaal gesprek, gaat de fysieke interactie met de ander, misschien eerst wat stroef, maar ergens onderweg vind je ongetwijfeld een klik, een connectie. Vanaf dan, ga je vrij rollen.

Dat het ook qua workout kan tellen, is een aangename extra. Een uur rollen is fysiek uitputtend en is een prima cardio/core training. Het geeft je de mogelijkheid om diep te graven. Iedereen benadert Yomi vanuit zijn eigen referentiekader en dat is prima. Het open kader laat toe om er uit te halen (of in te stoppen), wat je zelf wil. Uiteraard gaat Yomi over lichaam en geest, over grenzen en gender. Zelfs over weerbaarheid, veerkracht en emotie. En nog zoveel meer. Hoe dan ook, Yomi laat niemand onberoerd. Het zit ingebakken in onze natuur, in de way we are. Let's roll!

Referentiekader Yomi:
:: Stoeien (speelse interactie - instinct - grens - rollen)
:: Grappling & Playfight (grondgevecht)
:: Grotowski (via negativa)
:: Abramovic (performance art)
:: Body dynamics
:: Non-verbale communicatie
:: Etty Hillesum (De nagelaten geschriften van Etty Hillesum) - Werde der du bist

Keywords:

#yomi #physical #mental #communication #nonverbal #bodylanguage #starttoroll #intimacy #impulse #stoeien #comfortzone #bounderies #empowerment #nogender #respect #safe #bodyconfidence #genderneutral #starttoroll #struggle #primalplay #struggleplay #raufen #primaltouch #strong #gentle #lichaam #geest #playfight

Hefboom/accelerator voor betere prestaties, connecties & inzichten:

:: Topsporters (assessment - weerstanden - persoonlijkheid - adaptatie - ...)
:: Performing artists (danser, acteur, ...)
:: Koppels (vrienden en partners)
:: Jeugdwerkers & begeleiders & hulpverleners
:: Jij

De aparte, directe, maar zeer natuurlijke benadering van Yomi, zorgt voor een aantal nuttige toepassingen binnen jeugdzorg, opvoeding en hulpverlening.

Diverse problematieken:

:: Trust issues
:: Sociale vaardigheden
:: Assertiviteit & Eigenwaarde
:: Identiteit in nabijheid
:: Weerbaarheid
:: ADHD
:: Burn out / Bore out
:: Anger management
:: Geweldproblematiek
:: Slachtoffers seksueel geweld/misbruik - Trauma
:: Impulsbeheersing
:: Autoriteit issues
:: Relatie & intimiteit (partners onderling - kind/ouder)

Opvoeding & Jeugdzorg & Jeugdwerk

:: Grenzen stellen, aftasten en bewaken
:: Body awareness
:: Rollenpatronen
:: Connectie tussen ouder en kind / begeleider en cliënt
:: Intimiteit en lichamelijkheid als brug naar respect en empathie