I Struggle!

Let's Roll!


Doelgroep: V (16+);
Aanmelden:
via toeleiding of individueel initiatief;
Tarief: €45,00 per sessie van 60min
Begeleider: Mike
Thematieken: meer spelen, intimiteit, prikkelverwerking, in je kracht en in je lijf, grenzen bewaken en exploreren, vertrouwen bouwen, weerbaarheid, veerkracht, fysiek in actie komen, relationele vaardigheden, ...


I struggle - let's Roll!, is een krachtig statement en non-verbaal traject voor meer weerbaarheid, veerkracht & een speelse identiteit. We wroeten samen, door middel van de Yomi-methode. Tijdens het rollen is er ruimte voor reflectie en zelfonderzoek. Het traject is geschikt voor meisjes en vrouwen vanaf 16 jaar, die meer baat hebben bij een fysieke/tactiele benadering, dat vertrekt vanuit spel. Samen in beweging. Een traject van minimum 4 sessies is aangewezen.

Wanneer woorden stil mogen zijn.

Optie: bijhouden van een dagboek na elke sessie. Het dagboek kan de basis vormen voor een voortschrijdend reflectiegesprek.

Na het traject, bestaat de mogelijkheid om online verbonden te blijven, zodat de dialoog verder kan worden gezet (tarief: €45/maand).