I Struggle!

I Struggle!
Let's Roll!

Doelgroep: X,V (14+), al dan niet met specifieke zorgvraag;
Aanmelden: via toeleiding of individueel initiatief;
Individueel traject: 4 sessies van 60 minuten
Tarief: €180 per 4 sessies


I struggle - let's Roll!, is een krachtig statement en non-verbaal traject voor meer weerbaarheid, veerkracht & een speelse identiteit. We wroeten samen, door middel van de Yomi-methode. Tijdens het rollen is er ruimte voor reflectie en zelfonderzoek. Het traject is geschikt voor iedereen vanaf 14 jaar, die meer baat heeft bij een fysieke/tactiele benadering, dat vertrekt vanuit spel. Samen in beweging.

Wanneer woorden stil mogen zijn.

Optie: bijhouden van een dagboek na elke sessie. Het dagboek kan de basis vormen voor een voortschrijdend reflectiegesprek.